Kinesitherapie : E-patholgie

Kinesitherapie : E-pathologie

Deze klachten zijn meestal zware aandoeningen, en daarom is er geen limiet voor het aantal behandelingen.
Alle klachten die vallen onder deze lijst met aandoeningen:

1)Uitgebreide perifere verlamming: monoplegie, syndroom van Guillain Barre;
2)Evolutieve aandoeningen van het centrale zenuwstelsel met een uitgebreid motorisch gebrek zoals bijvoorbeeld de multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en de amyotrofische laterale sclerose, …;
3)Uitgebreide motorische sequelen van encefale of medullaire oorsprong (bijvoorbeeld: hersenverlamming “Cerebral Palsy”, hemiplegie, spina bifida, cerebellair syndroom,…);
4)Sequellen van zware brandwonden ter hoogte van de ledematen en/of de hals tijdens de evolutieve fase;

a)Belangrijk functioneel verlies van een lidmaat ten gevolge van een agenesie van het lidmaat of van een dysmelie die de anatomie van zijn verschillende segmenten aantast;
b)Globaal functioneel verlies van een lidmaat door amputatie, tijdens de aanpassingsperiode;
c)Globaal posttraumatische functioneel verlies van een lidmaat, tijdens de evolutieve periode;

5)Spits- en klompvoet, bij een kind jonger dan 2 jaar;
6)Ernstige gewrichtsdysfunctie ten gevolge van :

a)Hemofilie;
b)Erfelijke bindweefselaandoeningen (osteogenesis imperfecta van het type III en IV, Ehlers- Danlos-syndroom, chondrodysplasieën, Marfan-syndroom);
c)Evolutieve scoliose met een kromming van minstens 15° (of hoek van Cobb) bij rechthebbenden onder de 18 jaar;
d)Arthrogrypose;

7)Chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis :

a)Reumatoïde artritis
b)Spondyloartropathie
c)Juveniele chronische artritis
d)Systemische lupus
e)Sclerodermie
f)Primair syndroom van Sjögren

8)Myopathieën :

a)De progressieve erfelijke musculaire dystrofïeën;
b)De myotonia congenita van Thomsen;
c)De auto-immune polymyositis;

9)Mucoviscidose of geobjectiveerde primaire bronchiale ciliaire dyskinesie;
10)Geobjectiveerde hyperproductieve bronchiectasieën;
11)Irreversibele chronische obstructieve of restrictieve longaandoeningen met maximum expiratoire secondecapaciteit waarden van minder dan of gelijk aan 60 pct
12)Recidiverende pulmonaire infecties bij bewezen ernstige immunodepressie;
13)Broncho-pulmonaire dysplasie met zuurstofafhankelijkheid gedurende meer dan 28 dagen
14)Lymfoedeem :bij een eenzijdige aantasting ter hoogte van een lidmaat (bovenste of onderste) door een postradiotherapeutisch of postchirurgisch lymfoedeem
15)Structurele anomalie van het locomotorisch stelsel, dat ernstige functionele stoornissen veroorzaakt, ten gevolge van een zeldzame aandoening

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.