Kinesitherapie : F-Lijst

 

F-acuut

a) Volgende posttraumatische of postoperatieve aandoeningen:

1) Situaties waarin één of meerdere verstrekkingen zijn aangerekend en waarin de verstrekking of de som van die verstrekkingen overeenkomt met een waarde van N 200 of meer;
2) Situaties waarin een verstrekking is aangerekend en waarin deze verstrekking overeenkomt met een waarde van K 225 of meer.
3) In geval van handletsels, situaties waarin één of meerdere verstrekkingen uit artikel tegelijk zijn verricht terwijl het resultaat van de volgende berekening [Nx/N200 + Ky/K225] hoger is dan of gelijk is aan 1
4) Situaties waarbij een van de verstrekkingen 227695-227706,227710-227721, 227813-227824, 227835-227846, 226936-226940,227592-227603, 227614-227625, 227651-227662, 227673-227684, 227776-227780 of 227791-227802 is geattesteerd uit artikel 14, e) van de nomenclatuur

b) Situaties waarbij de verstrekkingen 211046, 211142, 212225, 213021,213043 en 214045 (artikel 13, § 1 van de nomenclatuur (reanimatie)) werden aangerekend bij rechthebbenden die opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis.
c) Situaties waarbij de rechthebbenden opgenomen zijn geweest:
hetzij in een eenheid die erkend is voor de functie intensieve zorg (code49)
hetzij in een dienst N* voor vroeggeborenen (code 19);
hetzij in een dienst NIC voor zwakke pasgeborenen (code 27)
d) Ademhalingsinsufficiëntie bij kinderen onder 16 jaar met tracheo-, laryngo-of bronchomalacie of recidiverende lage luchtweginfecties. Deze aandoening moet minstens initieel aangetoond worden door medische
beeldvorming.
e) Motorisch deficit en invalidering als gevolg van:

1) mononeuropathie (bijvoorbeeld dropvoet, drophand);
2) motorische of gemengde polyneuropathie;
3) myopathie geïnduceerd door medicatie of door acuut of chronisch contact met toxische stoffen. Myopathie geïnduceerd door gebruik van corticosteroïden (uitgezonderd zalven en inhalatiesteroïden), cytostatica, aminoglycosiden of statines, of geïnduceerd door acuut of chronisch contact met toxische stoffen.

f) Situaties in het domein van de orthopedie – traumatologie:

1) wervelbreuk die gedurende minstens drie weken met een gipsverband, een korset of een orthese werd geïmmobiliseerd;
2) bekkenbreuk die gedurende minstens drie weken een immobilisatie of een partieel of volledig steunverbod vereist;
3) breuken aan de knieschijf, het tibiaplateau, de humeruskop, de elleboog of intra-articulaire breuk ter hoogte van de ledematen, die gedurende minstens drie weken werden geïmmobiliseerd;
4) luxatie van de elleboog, de heup, de heupprothese of van het schoudergewricht of schouderprothese;
5) ernstige knieverstuiking met gehele of partiële ruptuur van één of meerdere ligamenten.
g) Adhesieve capsulitis (frozen shoulder) gekenmerkt door een kapsulair patroon (glenohumerale bewegingsbeperking).
h) Situaties die een uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie vereisen :

1) Bewezen neuropathie, zowel bij vrouwen als bij mannen.
2) Postoperatieve revalidatie van sfincter disfunctie na :

(01) radicale prostatectomie of adenomectomie;
(02) totale cystectomie met vervangblaas ingeplant op de urethra bij patiënten die lijden aan urinaire incontinentie en/of verminderd aandranggevoel;
(03) verwijdering van een deel van het spijsverteringskanaal met behoud van de anale sfincter;
(04) verzakking van blaas, rectum of baarmoeder na een chirurgische ingreep.

3) Functionele aandoeningen bij kinderen tot de 16e verjaardag tengevolge van één van de volgende disfuncties of misvormingen:

(01) urinaire aandoeningen die op korte en middellange termijn een bedreiging vormen voor de hogere urinewegen:
– dissynergie tussen blaas en sfincter;
– recidiverende urinewegeninfecties;”
– postoperatief syndroom van urethrakleppen
– vesicale immaturiteit;
(02) encopresis bij het kind

i) Reflex Sympathische Dystrofie (RSD) van het type I (algoneurodystrofie of Südeckatrofie) of van het type II (causalgie)
j) Polytraumatismen, met invaliderende functionele gevolgen ter hoogte van twee verschillende ledematen of ter hoogte van een lidmaat en de romp
k) De volgende situaties in het domein van de stomatologie:
– na een intra-articulaire temporomandibulaire heelkundige ingreep;
– tijdens en/of na radiotherapie betreffende de maxillo-faciale zone;
– na een intra-articulaire of sub-condylaire mandibulaire breuk;Alle klachten die vallen onder deze lijst met aandoeningen:

F-Chronisch

a) Situaties die een gangrevalidatie noodzakelijk maken voor rechthebbenden vanaf hun 65ste verjaardag, die al eens gevallen zijn met risico op herhaling,te objectiveren door de behandelend geneesheer en kinesitherapeut
b) Psychomotorische ontwikkelingsstoornissen Bij kinderen onder 16 jaar
c) Ademhalingsinsufficiëntie bij rechthebbenden die opgevolgd worden in het kader van een revalidatie-overeenkomst betreffende langdurige zuurstoftherapie thuis of betreffende chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis.
d) Chronische motorische of gemengde polyneuropathie.
e) Chronisch vermoeidheidssyndroom
f) Fibromyalgiesyndroom
g) Primaire cervicale dystonie aangetoond met een diagnostisch verslag
h) lymfoedeem

 

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.