Kinesitherapie

Wie gaat naar de kinesitherapeut?

Iedereen kan op een bepaald moment pijn ervaren waarbij de hulp van een kinesitherapeut nuttig kan zijn. Deze klachten kunnen zich voordoen na een ongeval, sportblessure, ziekte, ‘verkeerde beweging’ , door een slechte lichaamshouding of gewoon omdat u een jaartje ouder wordt.
Kortom iedereen die in zijn dagelijks leven geremd door lichamelijke ongemakken kan bij de kinesitherapeut terecht.

Wat doet de kinesitherapeut?

De kinesitherapeut behandelt, begeleidt en adviseert u op een per patiënt aangepaste manier om uw dagelijkse bezigheden opnieuw te kunnen voortzetten. Hierbij geeft de kinesitherapeut advies over houding tijdens het werken of sporten zodat u verdere problemen kunt beperken of voorkomen.

Wat is oefentherapie?

Oefentherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Ze is bedoeld om de spierkracht te stimuleren en de beweging in de gewrichten positief te beïnvloeden. Bovendien leert u tijdens de oefentherapie hoe u een betere houding kunt aannemen om vb rugpijn in de toekomst te vermijden of te verminderen.
De kinesitherapeut geeft u preventief advies zodat u ook tijdens uw dagelijks leven de nodige aanpassingen kunt maken om het erger worden van uw klachten te voorkomen. Op deze manier leert u wat de beperkingen van uw lichaam zijn, u leert bewust een houding aannemen en wat de positieve invloeden zijn van een verbeterde houding. Voorkomen is immers beter dan genezen. U kunt zelf aangeven wat voor u goed voelt, en wat niet, en vragen stellen zodat het voor u duidelijk is welke houding goed is, en welke niet.

Hoe komt u bij de kinesitherapeut terecht?

De huisarts, of specialist geeft u een voorschrift voor kinesitherapie. Op deze manier kunt u een terugbetaling krijgen van uw mutualiteit.

Terugbetaling:

Hierover bestaan nogal wat misverstanden. Daarom hieronder een verduidelijking: Patiënten worden voor de terugbetaling in 3 categorieën onderverdeeld. Uw terugbetaling is afhankelijk van in welke categorie uw ziektebeeld valt.

Courante
Hieronder vallen alle patiënten die niet onder de uitzonderingen F of E pathologie vallen. Onder deze categorie vallen de meeste patiënten.
Er worden door het ziekenfonds 18 beurten per aandoening terugbetaald, boven deze 18 beurten krijgt u nog steeds een teruggave van het ziekenfonds, de teruggave is echter minder.

F-pathologie
Alle klachten die vallen onder de onderstaande lijst. Er worden 60 beurten terugbetaald door het ziekenfonds, boven deze 60 beurten krijgt u nog steeds een teruggave van het ziekenfonds, de teruggave is echter minder.

F-acuut
a) Volgende posttraumatische of postoperatieve aandoeningen:

1) Situaties waarin één of meerdere verstrekkingen zijn aangerekend en waarin de verstrekking of de som van die verstrekkingen overeenkomt met een waarde van N 200 of meer;
2) Situaties waarin een verstrekking is aangerekend en waarin deze verstrekking overeenkomt met een waarde van K 225 of meer.
3) In geval van handletsels, situaties waarin één of meerdere verstrekkingen uit artikel tegelijk zijn verricht terwijl het resultaat van de volgende berekening [Nx/N200 + Ky/K225] hoger is dan of gelijk is aan 1
4) Situaties waarbij een van de verstrekkingen 227695-227706,227710-227721, 227813-227824, 227835-227846, 226936-226940,227592-227603, 227614-227625, 227651-227662, 227673-227684, 227776-227780 of 227791-227802 is geattesteerd uit artikel 14, e) van de nomenclatuur

b) Situaties waarbij de verstrekkingen 211046, 211142, 212225, 213021,213043 en 214045 (artikel 13, § 1 van de nomenclatuur (reanimatie)) werden aangerekend bij rechthebbenden die opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis.
c) Situaties waarbij de rechthebbenden opgenomen zijn geweest:
hetzij in een eenheid die erkend is voor de functie intensieve zorg (code49)
hetzij in een dienst N* voor vroeggeborenen (code 19);
hetzij in een dienst NIC voor zwakke pasgeborenen (code 27)
d) Ademhalingsinsufficiëntie bij kinderen onder 16 jaar met tracheo-, laryngo-of bronchomalacie of recidiverende lage luchtweginfecties. Deze aandoening moet minstens initieel aangetoond worden door medische
beeldvorming.
e) Motorisch deficit en invalidering als gevolg van:

1) mononeuropathie (bijvoorbeeld dropvoet, drophand);
2) motorische of gemengde polyneuropathie;
3) myopathie geïnduceerd door medicatie of door acuut of chronisch contact met toxische stoffen. Myopathie geïnduceerd door gebruik van corticosteroïden (uitgezonderd zalven en inhalatiesteroïden), cytostatica, aminoglycosiden of statines, of geïnduceerd door acuut of chronisch contact met toxische stoffen.

f) Situaties in het domein van de orthopedie – traumatologie:

1) wervelbreuk die gedurende minstens drie weken met een gipsverband, een korset of een orthese werd geïmmobiliseerd;
2) bekkenbreuk die gedurende minstens drie weken een immobilisatie of een partieel of volledig steunverbod vereist;
3) breuken aan de knieschijf, het tibiaplateau, de humeruskop, de elleboog of intra-articulaire breuk ter hoogte van de ledematen, die gedurende minstens drie weken werden geïmmobiliseerd;
4) luxatie van de elleboog, de heup, de heupprothese of van het schoudergewricht of schouderprothese;
5) ernstige knieverstuiking met gehele of partiële ruptuur van één of meerdere ligamenten.
g) Adhesieve capsulitis (frozen shoulder) gekenmerkt door een kapsulair patroon (glenohumerale bewegingsbeperking).
h) Situaties die een uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie vereisen :

1) Bewezen neuropathie, zowel bij vrouwen als bij mannen.
2) Postoperatieve revalidatie van sfincter disfunctie na :

(01) radicale prostatectomie of adenomectomie;
(02) totale cystectomie met vervangblaas ingeplant op de urethra bij patiënten die lijden aan urinaire incontinentie en/of verminderd aandranggevoel;
(03) verwijdering van een deel van het spijsverteringskanaal met behoud van de anale sfincter;
(04) verzakking van blaas, rectum of baarmoeder na een chirurgische ingreep.

3) Functionele aandoeningen bij kinderen tot de 16e verjaardag tengevolge van één van de volgende disfuncties of misvormingen:

(01) urinaire aandoeningen die op korte en middellange termijn een bedreiging vormen voor de hogere urinewegen:
– dissynergie tussen blaas en sfincter;
– recidiverende urinewegeninfecties;”
– postoperatief syndroom van urethrakleppen
– vesicale immaturiteit;
(02) encopresis bij het kind

i) Reflex Sympathische Dystrofie (RSD) van het type I (algoneurodystrofie of Südeckatrofie) of van het type II (causalgie)
j) Polytraumatismen, met invaliderende functionele gevolgen ter hoogte van twee verschillende ledematen of ter hoogte van een lidmaat en de romp
k) De volgende situaties in het domein van de stomatologie:
– na een intra-articulaire temporomandibulaire heelkundige ingreep;
– tijdens en/of na radiotherapie betreffende de maxillo-faciale zone;
– na een intra-articulaire of sub-condylaire mandibulaire breuk;Alle klachten die vallen onder deze lijst met aandoeningen:

F-Chronisch
a) Situaties die een gangrevalidatie noodzakelijk maken voor rechthebbenden vanaf hun 65ste verjaardag, die al eens gevallen zijn met risico op herhaling,te objectiveren door de behandelend geneesheer en kinesitherapeut
b) Psychomotorische ontwikkelingsstoornissen Bij kinderen onder 16 jaar
c) Ademhalingsinsufficiëntie bij rechthebbenden die opgevolgd worden in het kader van een revalidatie-overeenkomst betreffende langdurige zuurstoftherapie thuis of betreffende chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis.
d) Chronische motorische of gemengde polyneuropathie.
e) Chronisch vermoeidheidssyndroom
f) Fibromyalgiesyndroom
g) Primaire cervicale dystonie aangetoond met een diagnostisch verslag
h) lymfoedeem

E-pathologie

Deze klachten zijn meestal zware aandoeningen, en daarom is er geen limiet voor het aantal behandelingen.
Alle klachten die vallen onder deze lijst met aandoeningen:

1)Uitgebreide perifere verlamming: monoplegie, syndroom van Guillain Barre;
2)Evolutieve aandoeningen van het centrale zenuwstelsel met een uitgebreid motorisch gebrek zoals bijvoorbeeld de multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en de amyotrofische laterale sclerose, …;
3)Uitgebreide motorische sequelen van encefale of medullaire oorsprong (bijvoorbeeld: hersenverlamming “Cerebral Palsy”, hemiplegie, spina bifida, cerebellair syndroom,…);
4)Sequellen van zware brandwonden ter hoogte van de ledematen en/of de hals tijdens de evolutieve fase;

a)Belangrijk functioneel verlies van een lidmaat ten gevolge van een agenesie van het lidmaat of van een dysmelie die de anatomie van zijn verschillende segmenten aantast;
b)Globaal functioneel verlies van een lidmaat door amputatie, tijdens de aanpassingsperiode;
c)Globaal posttraumatische functioneel verlies van een lidmaat, tijdens de evolutieve periode;

5)Spits- en klompvoet, bij een kind jonger dan 2 jaar;
6)Ernstige gewrichtsdysfunctie ten gevolge van :

a)Hemofilie;
b)Erfelijke bindweefselaandoeningen (osteogenesis imperfecta van het type III en IV, Ehlers- Danlos-syndroom, chondrodysplasieën, Marfan-syndroom);
c)Evolutieve scoliose met een kromming van minstens 15° (of hoek van Cobb) bij rechthebbenden onder de 18 jaar;
d)Arthrogrypose;

7)Chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis :

a)Reumatoïde artritis
b)Spondyloartropathie
c)Juveniele chronische artritis
d)Systemische lupus
e)Sclerodermie
f)Primair syndroom van Sjögren

8)Myopathieën :

a)De progressieve erfelijke musculaire dystrofïeën;
b)De myotonia congenita van Thomsen;
c)De auto-immune polymyositis;

9)Mucoviscidose of geobjectiveerde primaire bronchiale ciliaire dyskinesie;
10)Geobjectiveerde hyperproductieve bronchiectasieën;
11)Irreversibele chronische obstructieve of restrictieve longaandoeningen met maximum expiratoire secondecapaciteit waarden van minder dan of gelijk aan 60 pct
12)Recidiverende pulmonaire infecties bij bewezen ernstige immunodepressie;
13)Broncho-pulmonaire dysplasie met zuurstofafhankelijkheid gedurende meer dan 28 dagen
14)Lymfoedeem :bij een eenzijdige aantasting ter hoogte van een lidmaat (bovenste of onderste) door een postradiotherapeutisch of postchirurgisch lymfoedeem
15)Structurele anomalie van het locomotorisch stelsel, dat ernstige functionele stoornissen veroorzaakt, ten gevolge van een zeldzame aandoening

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.